ENGINE TYPE PISTON PISTON RING PISTON PIN PIN BUSHING LINER LINER KIT SET
DA120-4G Ø 100 3-2.5 Ø 34   TL   TIK NO.
  6 Cyl.   -6   TL 84   OD   LKFF1I100100
  CD 62 1-5.0 R34   FT    
  TL 125       FD    
TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO.  
1I100100 R1I100100 P1I100100 B1I100100 LNFF1I100100  
1I10010T          
           
           
REFERENCE NO. REFERENCE NO.   REFERENCE NO. REFERENCE NO.  
9-12111-901-0 1-12121-001-0   9-12251-083-0 9-11261-276-0  
5-12111-126-0 1-12181-005-0     9-11261-287-0  
Surface Treatment   1-12181-036-0     9-11261-287-1  
0A   1-12181-087-0